ONDERWIJS

Ouder

100_1768.JPG

 

De eerste schooldag is een heel belangrijk moment in het leven van uw kind én in het leven van u, zijn ouder(s)/verzorger(s). Uw kind doet een stapje voorwaarts op de weg naar zelfstandigheid; u doet een stapje terug. De grenzen van zijn wereld hebben zich meer naar buiten verlegd.


Daarbij moeten wij, ouders en school, als opvoeders het vertrouwen hebben van het kind. Het kind moet respect ontvangen voor zijn groeiende zelfstandigheid, zijn ontwikkeling en interesse in de wereld.

Ouderparticipatie is een wettelijke verplichting. Als school zijn wij er verantwoordelijk voor dat ouders inspraak hebben in het schoolbeleid en op school (ondersteunende) activiteiten kunnen ondernemen. Partnerschap tussen ouders en school vraagt vanzelfsprekend om bereidheid en verantwoordelijkheid van ouders. Hierbij proberen de school en ouders het onderwijs en de opvoeding op elkaar af te stemmen. Beide partijen houden elkaar

goed op de hoogte en streven naar samenwerking. Het gaat nadrukkelijk om een gelijkwaardig partnerschap met daarin een duidelijke rol- en taakverdeling. Naast hebben van deze rol- en taakverdeling zijn grenzen belangrijk. Zo proberen we samen een meerwaarde te creëren; de gunstige condities voor optimale ontwikkeling en leren van kinderen.

Op Montessorischool Parijsch vinden wij het heel belangrijk om een goed, intensief contact te hebben met u als ouder; natuurlijk om de vorderingen van uw kind te kunnen blijven volgen en bespreken ( het educatief partnerschap), maar ook omdat we dankzij u veel extra activiteiten kunnen bieden (ouderhulp). Op basis van het algemeen belang kunnen we met een positieve grondhouding en een groeiend vertrouwen meer realiseren dan als school alleen. Ouders zijn ruimschoots in de gelegenheid om te participeren in het onderwijs. De hulp die wij van ouders krijgen, is zeer divers: leesouder, knutselouder, klusouder, fietsouder, wasouder, ... We schrijven hier bewust "ouder", omdat we gelukkig ook veel vaders hebben die ons helpen tijdens allerlei activiteiten.