Aanvraagformulier extra verlof

Via onderstaand formulier kunt u een aanvraag doen voor extra verlof. De school mag in uitzonderlijke gevallen toestemming verlenen. Bij geen aanvraag (ongeoorloofd verzuim) zijn wij verplicht de leerplichtambtanaar op de hoogte te stellen.

U kunt de regelgeving hierop nalezen op onderstaande website van de Gemeente Culemborg:

www.culemborg.nl

 

Aanvraagformulier extra verlof.pdf