ONDERWIJS

Wie was Maria Montessori?

Maria.jpg

Maria Montessori, geboren in Italië in 1870, was de eerste vrouwelijke arts van Italië. Later werd ze hoogleraar in de antropologie aan de universiteit van Rome. In opdracht van de regering stichtte zij in de sloppenwijken van Rome haar ‘Casa dei Bambini’.

Daar werden de kinderen van wie de beide ouders buitenshuis moesten werken opgevangen en begeleid. De daarbij gebruikte methode had zoveel succes, dat deze gaandeweg steeds meer toepassing vond, ook in de milieus van de meer bevoorrechte kinderen.

Centraal in haar ideeën over de begeleiding van kinderen naar de volwassenheid staat datgene, wat het kind zelf nodig heeft. Door zorgvuldige observatie leerde zij deze behoefte onderkennen. Zij wijdde haar leven aan de uitbouw van haar wetenschappelijke visie op opvoeding en onderwijs. Dat haar ideeën nog steeds actueel zijn, blijkt wel uit de nog tot de dag van vandaag voortdurende groei van het Montessorionderwijs.

“Wij moeten met al onze kennis, inzicht en vernuft het kind tegemoet treden om het te inspireren tot een houding van nieuwsgierigheid en betrokkenheid. Dat te organiseren is de wezenlijke opdracht van de school.”

Maria Montessori