Actueel

Het coronavirus

Het coronavirus 15 maart 2020

Vandaag is besloten dat alle basisscholen in Nederland dicht gaan. Ook de scholen van OPO-R zullen hun deuren sluiten t/m 6 april 2020. Mochten er aanvullende maatregelen komen dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Opvang

Voor leerlingen waarvan beide ouders werkzaam zijn in de vitale beroepen is er opvang mogelijk.

Waar deze opvang plaatsvindt hoort u zo spoedig mogelijk. Voor morgenochtend is dit op school.

Voor alle andere leerlingen wordt u, als ouders, verwacht uw kind thuis te houden. 

Nu alle leerlingen thuis moeten blijven is er geen sprake van onderwijs op de scholen. OPO-R heeft met de directeuren / scholen afgesproken dat via digitale wegen er sprake wel kan zijn van onderwijs. Minder dan de gewone onderwijsuren maar wel zal er sprake zijn van lessen en instructies via internet. Hiervoor is er een kwaliteitskaart Corona opgesteld. Vooral voor de leerlingen van groep 8 is het belangrijk dat zij, met de eindtoets in zicht, zoveel mogelijk onderwijs krijgen.

De directeur van uw school zal u hierover verder informeren in de aankomende dagen.

De situatie in Nederland maakt dat deze drastische maatregelen moeten worden genomen. We hopen dat dit ook daadwerkelijk bijdraagt aan het terugdringen van dit virus.

We wensen u veel sterkte toe de komende tijd.

Mw E. Pieterse MBA

Voorzitter College van Bestuur


vitale beroepen.docx
ZOEKEN IN NIEUWSARCHIEF
TOON NIEUWSARCHIEF
DE LAATSTE FACEBOOKBERICHTEN

DE LAATSTE FOTO’S