WIE ZIJN WIJ?

Onderwijsvisie

015.JPG

 

Met als basis de principes van Maria Montessori,  is Parijsch een school waar kinderen in een veilig pedagogisch klimaat zich in vrijheid optimaal kunnen ontwikkelen. Zij kunnen dit binnen de mogelijkheden van de groep en als zelfstandige individuen met oog, hart en respect voor alles wat leeft, groeit en bloeit in hun omgeving.

Zelf doen, zelf ervaren en zelf ontdekken leiden tot de ontwikkeling van zelfstandigheid en het leren dragen van verantwoordelijkheid.