ONDERWIJS

Overblijfregeling

Tussenschoolse opvang

school2.JPGDe uitgangspunten voor de tussenschoolse opvang

  • Een veilige tussenschoolse opvang bieden aan alle kinderen volgens een doorlopend rooster vanuit de Montessorigedachte
  • Realiseren van kwantitatief en kwalitatief goede tussenschoolse opvang, waarbij wij uitgaan van de participatie van alle ouders.
  • We streven naar een zo groot mogelijke continuïteit voor de kinderen, zodat de tussenschoolse opvang een soepele overgang is tussen de lessen.
  • Goede communicatie realiseren/behouden tussen overblijfcoördinator en overblijfouders en het team.

 

De uitgebreide informatie over de overblijfregeling kunt u lezen in onze schoolgids.