ONDERWIJS

De praktijk

De praktijk

100_1548.JPGOp de Montessorischool worden kinderen gezien als actieve wezens: onderzoekers, ontdekkers. Elk kind brengt zijn eigen ‘bagage’ mee: een eigen aanleg, levenservaring, werktempo en behoeften. Alle kinderen streven ernaar zelfstandig te worden: ‘Help mij het zelf te doen’. Zij gaan het liefst zelf op pad, zelf op hun doel af en nemen het liefst zelf beslissingen.

Individualiserend onderwijs
Elk kind krijgt onderwijs op maat, omdat elk kind anders is en om een eigen aanpak vraagt. De ontwikkeling van kinderen verloopt vaak volgens een vast patroon. Toch moet er goed op worden gelet wanneer een kind precies wil leren en waar het aan toe is. Zeker ook als de ontwikkeling van een kind afwijkt van het reguliere pad.

Voorbereide omgeving
Om elk kind te kunnen bieden wat het op een bepaald moment nodig heeft, bevat de omgeving bij ons veel verschillende leermiddelen. Vooral het speciaal ontwikkelde Montessorimateriaal krijgt hierin een belangrijke plaats. Het Montessorimateriaal daagt de kinderen uit om ermee aan de slag te gaan, zodat hun innerlijke motivatie wordt geprikkeld.

Vrijheid
Een belangrijke voorwaarde voor dit alles is vrijheid. Kinderen kunnen kiezen of en met wie ze willen samenwerken, wat ze gaan doen en wat ze nodig hebben. Het is dan natuurlijk ook nodig dat ze leren met ieders vrijheid rekening te houden. Wij spreken dan over vrijheid in gebondenheid binnen de grenzen van de groep. De kinderen kunnen nieuwe ‘lesjes’ vragen, maar de groepsleerkracht zal ook zélf nieuwe lesjes aanbieden. Als kinderen zo in vrijheid kunnen werken, in een omgeving waarin ze vinden wat ze voor hun ontwikkeling nodig hebben, zijn ze over het algemeen met plezier en aandacht bezig.