Onze school

Montessorischool Parijsch werkt volgens de principes van Maria Montessori. Elk kind wordt geboren met een intrinsieke motivatie en kracht: de kracht van nieuwsgierigheid en onafhankelijkheid.

Wij zijn er van overtuigd dat die nieuwsgierigheid de basis is -de motor- om tot leren te komen.
Kinderen zijn van nature onderzoekers, ontdekkers. Wij vinden het dan ook vanzelfsprekend om in en rond de klas/school een omgeving te creëren die kinderen aanzet tot ontdekkend leren. Daarmee wordt er optimaal aangesloten bij de 'gevoelige perioden' in een zo optimaal mogelijke omgeving, zoals Montessori deze bedoeld heeft.

Deze gedachte wordt weergegeven in de leefregel van Maria Montessori:

Help mij het zelf te doen, leer mij het zelf te doen, laat mij het zelf doen.

Het uitnodigende montessorimateriaal ondersteunt de leerling en biedt een stimulerende, duidelijke lijn. De manier waarop de leerkrachten de kinderen benaderen, bevordert zelfstandigheid en vertrouwen. Het pedagogisch klimaat is zeer belangrijk op onze school. De aandacht gaat uit naar de totale ontwikkeling van het kind.

Respect, vertrouwen, gelijkwaardigheid, veiligheid en verantwoordelijkheid van beide kanten zijn de kernwoorden van ons pedagogisch klimaat.