Voor het eerst naar school

Een aantal weken voordat uw zoon of dochter 4 jaar wordt, ontvangt u van ons bericht in welke groep hij/zij geplaatst zal worden. U krijgt via de betreffende leerkracht een persoonlijke uitnodiging voor een kennismaking. Tijdens die kennismaking worden ook de wenmomenten en het moment dat uw kind bij ons gaat starten afgesproken.

 

Kinderen die 4 jaar worden in de periode van 6 weken voor de zomervakantie (en in de zomervakantie) starten na de zomervakantie. Voor de zomervakantie is er een ochtend dat de kinderen alvast in hun groep kunnen komen kijken. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.
Kinderen die in december jarig zijn starten na de kerstvakantie.