https://parijsch-culemborg.nl/wp-content/themes/gymappstest Voor het eerst naar school | Stichting OPO-R Parijsch

Voor het eerst naar school

Een aantal weken voordat uw zoon of dochter 4 jaar wordt ontvangt u van ons bericht in welke groep hij/zij geplaatst zal worden.

U krijgt via de leerkracht waar hij/zij geplaatst is een persoonlijke uitnodiging om samen met hem/haar te komen kennismaken.

Tijdens die kennismaking worden ook de wenmomenten en het moment dat hij/zij bij ons gaat starten afgesproken.

 

Daarbij de opmerking dat kinderen die in de periode van 6 weken voor de zomervakantie (en in de zomervakantie) 4 jaar worden starten na de zomervakantie. Voor de zomervakantie is er een ochtend dat de kinderen alvast in hun groep kunnen komen kijken. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.
Kinderen die in december jarig zijn starten na de kerstvakantie.