https://parijsch-culemborg.nl/wp-content/themes/gymappstest Medezeggenschapsraad (MR) | Stichting OPO-R Parijsch

Medezeggenschapsraad (MR)

Hier kunt u het jaarverslag 2019-2020 van de MR vinden. 

Hier kunt u de notulen lezen van 23-11-2020