Een basisschool kiezen is belangrijk. De term basisschool geeft dat al aan: u kiest een basis voor de ontwikkeling van uw kind. Wie voor onze school kiest, kiest voor een Montessorischool. Dit betekent dat er gewerkt en gehandeld wordt volgens de principes van Maria Montessori.
 
Het gevoel dat je iets kunt ondernemen zonder dat anderen je daarbij moeten helpen (autonomie); Het gevoel dat mensen je waarderen en met je om willen gaan (relatie), Initiatieven nemen, vrijheid van werkkeuze, individualisering en geloof en plezier in de eigen mogelijkheden (competentie), spelen daarin een zeer belangrijke rol.

Zo op papier lijken dit grote woorden. Daarom nodigen wij iedere ouder, die overweegt de keuze te maken voor het Montessori onderwijs, uit voor een uitgebreide nadere kennismaking. Wij zullen u dan vertellen over onze werkwijze en zullen u vooral de school-in-actie laten zien. Juist in de praktijk kunt u zien wat het Montessorionderwijs u en uw kind(eren) te bieden heeft.

U zult dan o.a. merken dat het kind centraal staat, er vertrouwen in kinderen is en dat een open sfeer en goede contacten met u als medeopvoeders van het grootste belang voor uw kind zijn.